Podnikové poradenství

Naší misí je pomáhat podnikatelům se startem a rozvojem svého podnikání. Na naši podporu se můžete spolehnout v každé fázi Vašeho podnikání. Když začínáte nebo se chystáte rozšířit své podnikání, rádi Vám pomůžeme při přípravě a vedení vašich projektů. Jakmile se vaše projekty rozběhnou, připravíme pro Vás dokumentaci, analýzu a systém zlepšování podnikových procesů. S růstem vašeho podniku je také zapotřebí spoléhat se více na práci svých spolupracovníků. Společně proto můžeme pracovat na vylepšování a zefektivňování vaší organizace a budovat podnikovou kulturu, která učiní z vašeho podnikání dlouhodobě rostoucí a prosperující firmu. A kdyby jste se náhodou někdy dostali do problematické situace, pomůžeme Vám učinit nezbytné kroky pro její zdárné vyřešení.

Projektové řízení:

  Potřebujete pomoci naplánovat, připravit, zorgranizovat a dohlédnout na své podnikatelské projekty?

 • Společně připravíme cíle Vašeho projektu a rozdělíme je na dílčí dosažitelné úkoly a navrhneme možný postup.
 • Pomůžeme Vám sestavit podnikatelský plán pro vznik, rozvoj nebo transformaci vašeho podnikání, ale i samostatných projektů.
 • Naplánujeme Váš projekt a jednotlivé fáze tak, aby bylo možné naplnit jeho cíle k Vaší spokojenosti.
 • Zařídíme vedení, organizaci, přípravu rozpočtu i financování Vašeho projektu a rovněž zvládání nenadálých situací.
 • Příklady projektů: podnikatelský plán, příprava obchodního spolupráce, organizační transformace, zavedení výrobního programu, optimalizace zásob.

Procesní řízení:

  Jsou vaše procesy složité a nepřehledné? Chtěli byste v nich mít pořádek, zaznamenat je a nadále zlepšovat?

 • Ve spolupráci s Vámi a vašimi zaměstnanci připravíme procesní audit podniku a mapu dílčích procesů.
 • Připravíme zlepšující návrhy pro úpravy stávajících, vznik lepších a likvidaci nevyhovujících procesů.
 • Sepíšeme operační manuály a postupy pro jednotlivé procesy a dílčí role zaměstnanců v daném procesu.
 • Pomůžeme Vám zavést postupy kontinuálního zlepšování a zvyšování výkonnosti ve spolupráci s vašimi zaměstnanci.

Organizační poradenství:

  Chcete dosáhnout lepší výkonnosti Vašeho podniku? Nefuguje vaše organizace, tak jak očekáváte?

 • Provedeme strategickou analýzu Vašeho podnikání, pomůžeme Vám odhalit slabá místa a navrhneme vám řešení na míru.
 • Sestavíme vhodný systém sledování a řízení výkonnosti vašeho podniku i dílčích oblastí.
 • Připravíme hloubkovou analýzu organizace a organizační kultury s cílem zajistit hladké fungování organizace.
 • Navrhneme a pomůžeme Vám implementovat organizační nástroje, které posunout vaši organizaci na vyšší úroveň.
 • Pro podniky ve špatné situaci nabízíme rovněž krizový management a poradenství s cílem vyvést podnik z problémů.

Kontaktujte nás pro vstupní pohovor a konzultaci ZDARMA!